แฟชั่น

เรื่องความรู้เกี่ยวกับแฟชั่น

Hey there! Thanks for dropping by Theme Preview! Take a look around
and grab the RSS feed to stay updated. See you around!

ศิลปะมอญในภาคเหนือของประเทศไทย

ศิลปะในเมืองไทยนั้นได้รับอิทธิพลมาจากหลายๆด้านจากหลายเผ่าพันธุ์ เพราะว่าพื้นที่ของประเทศไทยนั้นมีอาณาเขตที่ติดต่อกับประเทศต่างๆหลายประเทศด้วยกัน  โดยเฉพาะพื้นที่ของภาคเหนือ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ ลาว และพม่า จึงทำให้ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้านมากมาย ซึ่งวันนี้เรามีศิลปะของมอญที่ยังหลงเหลือให้เราได้เห็นอยู่ในภาคเหนือของไทย

สำหรับศิลปะของชาวมอญ เป็นมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่อาณาจักรทวารดีซึ่งในช่วงนั้นอาณาจักรทวารดีมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ทางตอนเหนือในช่วงหนึ่งของไทย โดยมีการพื้นที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาทางตอนเหนือของอาณาจักรหริภุญชัย ซึ่งในตอนนั้นเมืองหลวงของอาณาจักรหริภุญชัยคือ เมือง ลำพูน ในปัจจุบันนั่นเองครับ ซึ่งศิลปะในยุคนี้จะเน้นทางด้านสถาปัตยกรรมมากกว่าโดยผลงานศิลปะที่โดดเด่นจะเน้นไปทางพระพุทธศาสนา เช่น พระพุทธรูปปางต่างๆ รวมถึง วัดต่างๆที่มีการสร้างที่มีรูปร่างต่างๆสวยงามแตกต่างกันไป สำหรับสถานที่เราจะสามารถชมความงดงามของศิลปะเหล่านี้ คือ  วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน เจดีย์วัดพระยา จังหวัดน่าน วัดเจดีย์เจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นของศิลปะมอญที่ได้มีความเจริญรุ่งเรืองในไทย สำหรับประติมากรรมของมอญจะมีรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับศิลปะของยุคอื่นคือรูปปั้นเทวรูปของเทพเจ้าในศาสนาฮินดู ซึ่งมีความโดดเด่นและสวยงาม โดยที่รูปปั้นเหล่านี้ ล้วนปั้นมาจากหินและดิน รวมทั้งเครื่องสัมฤทธิ์ด้วย ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าชาวมอญนั้นมีวิวัฒนาการทางด้านฝีมือที่ดีเลยทีเดียวในการสร้างงานศิลปะเหล่านี้  โดยศิลปะรูปปั้นต่างๆยังคงได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย สำหรับตัวอย่างศิลปะแบบมอญหริภุญชัยสามารถหาดูได้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัด ลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย และวัดจามเทวี นั่นเองครับ เรียกได้ว่าศิลปะของชาวมอญถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่มากในสมัยก่อนนั่นเอง  (ศิลปะกับชีวิต)

ขอบคุณข้อมูลที่ดีจาก thailandword.com

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.