แฟชั่น

เรื่องความรู้เกี่ยวกับแฟชั่น

Hey there! Thanks for dropping by Theme Preview! Take a look around
and grab the RSS feed to stay updated. See you around!

Posts Tagged ‘เพ้นเล็บ’

แฟชั่นการเพ้นเล็บ

แฟชั่นการเพ้นเล็บ

การเพ้นเล็บนะคะ เป็นแฟชั่นที่มาจากการทาเล็บนั่นเองนะคะ การเพ้นเล็บนะคะเป็นแฟชั่นที่สาวๆหลายคนนะคะ นิยมที่จะทำกันนะคะ เพราะว่าการเพ้นเล็บนะคะ เป็นการแต่งเติมสีสันต่างๆให้กับเล็บของเรานะคะ ไม่ว่าจะเป็นเล็บมือหรือเล็บเท้านะคะ ก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะเพ้นได้นะคะ แต่ที่สาวๆนะคะ นิยมที่จะเพ้นกันนะคะ ก็จะเป็นการเพ้นเล็บมือนะคะ เพราะว่าเล็บมือนะคะ เป็นสิ่งที่หลายคนหรือคนอื่นๆนะคะสามารถที่จะเห็นได้ง่ายนะคะ การเพ้นเล็บนะคะหากมีการเพ้นเล็บบ่อยๆนะคะ ก็จะทำให้เล็บของเรานะคะ เหลืองได้นะคะ เพราะว่าในสีทาเล็บนะคะก็จะมีสารเคมีปะปนอยู่ด้วยนะคะ จึงต้องหมั่นที่จะล้างบ่อยๆนะคะ หรือทำความสะอาดเล็บบ่อยๆนะคะ เพื่อที่เล็บของเรานะคะจะได้ไม่เหลืองนะคะ หากเราทาเล็บหรือเพ้นเล็บบ่อยๆนะคะ ก็อาจจะทำให้เรานะคะ เกิดเป็นโรคที่เราไม่คาดคิดเลยก็ได้นะคะ การเพ้นเล็บหรือการทาสีเล้บนะคะ อาจจะทำให้เล็บของเรานะคะ สวย โดดเด่น และดูดะนะคะ แต่ผลเสียของการเพ้นเล็บหรือการทาเล็บนะคะ ก็มีมากมายหลายประการเช่นกันนะคะ มันจะขึ้นอยู่ที่ว่าเรานะคะ จะดูแลรักษาเล็บยังไงไม่ให้เล็บของเราเสียหรือพังนะคะ จะทำยังไงไม่ให้เกิดโรคที่มากับสีทาเล็บได้นะคะ
ขอบคุณบทความจาก บิว